Βρείτε εδώ
τους τελευταίους ισολογισμούς
της Computing Services


1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (08/07-31/12/2016)

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2017)

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2018)